Антон  Іванович  Манастирський: до 140-річчя від дня народження українського художника, графіка

 

Антон  Іванович  Манастирський

02.11.1878 – 15.05.1969

Мальовниче подільське містечко Завалів, що в Підгаєцькому повіті, лежить у долині річки Золота Липа. Навкруг села височать покриті лісами та квітчастими луками пагорби, між якими стелиться шлях з придорожніми стовпами. Край села при дорозі стояла садиба, у якій 2 листопада 1878 року в сім’ї дріб­ного поштового службовця народився майбутній художник.

Чарів­ні краєвиди закарбувались у пам’яті малого Антона все життя: пізніше вони не раз виринали в уяві, стаючи найхарактернішими мотивами багатьох живописних творів. А невелике полотно, на якому була зображена хата, в якій народився майбутній художник, висіло у робочому кабінеті до його останніх днів.

А ще Антон любив бувати у поштовій конторі, де працював батько. Жадібно розглядав він марки на конвертах, художні кольорові листівки, ілюстровані журнали, що їх привозив з міста диліжанс. Так поступово з’явився в Антона інтерес до мистецтва.

Тяжке горе приходить у родину Манастирських: у 1885 ро­ці помирає батько. Залишившись фактично без жодних засобів існування, мати продає майно і з трьома дітьми переїжджає до Станіслава (нині – Івано-Франківськ). Тут Антон вступає до так званої «народної школи», а потім, у 1888 році, – в Станіславське реальне училище. Щоб допомогти матері матеріально, хлопцеві доводиться одночасно працювати на літографсько-друкарському підприємстві. Саме тут Антон здобуває перші навики рисунка, знайо­миться з ілюстрованими журналами, сам пробує змальовувати копії репродукцій картин відомих на той час художників. І, що найголовніше, тут у нього складається тверде рішення стати ху­дожником. У 1895 році сім’я Манастирських переселяється зі Станіс­лава до Львова. Зустрівшись тут з «великим» мистецтвом, сім­надцятирічний юнак вступає в «Артистично-промислову шко­лу» на відділ декоративного живопису, де під керівництвом досвідчених художників-педагогів він оволодіває теоретичними дисциплінами, основами професіональної майстерності. Вже на другому курсі успіхи здібного учня звернули увагу керівництва школи.

У цей час Антон відвідує «Товариство для розвою руської штуки», де одразу знаходить себе як ху­дожник,  знаходить свої теми і лишається вірним їм все життя. З часом його творча індивідуальність докорінно не змінюється, а лише повніше розкривається, глибшає, збагачується новими відтінками. У 1900 році Антон Манастирський вперше виступив на худож­ній виставці з кількома карпатськими пейзажами, в яких просто і невимушено змалював природу. Разом з пейзажами вже в перших творах художника висту­пає головний герой його пізніших картин – український селянин-бідняк. І картина «Селянин у хаті» – яскраве тому підтвер­дження.

Перші, хоч і скромні ще, успіхи не заспокоїли вимогливого і суворого до себе художника. Все ясніше і ясніше відчуває він потребу в продовженні серйозної систематичної художньої освіти. І в 1900 році Манастирський їде до Кракова і вступає до Ака­демії красних мистецтв, де, незважаючи на матеріальні труд­нощі, молодий життєрадісний юнак не занепадає духом, а по­повнює прогалини своєї загальної і художньої освіти, система­тично відвідує виставки, довгі години проводить у музеях, з за­хопленням читає твори класиків світової та української літера­тури, особливо Котляревського, Шевченка, Франка. Все це сприяє творчому зростанню, зміцненню професіональної майс­терності художника.

Повертаючись до Львова у 1905 році, він приймає участь у і цільній виставці робіт митців Західної і Наддніпрянської Укра­їни, експонуючи на ній декілька невеликих карпатських пейзажів. З цього часу пейзажний жанр почав займати провідне місце в творчості Манастирського. Майже щороку художник виїжджав у карпатські села, місяцями жив серед селян. Від природи володіючи чудовим почуттям м’якого і, справді, народного гумору, Манастирський легко знаходив спільну мову з селянами, допомагав їм у роботі, брав участь у їхніх розвагах. Скрипаль-самоук, з тонким музичним слухом і приєм­ним голосом, він завжди був бажаним гостем на весіллях і вечо­рницях. Під час своїх подорожей Манастирський любив зарисовувати деталі старовинних будов, записувати пісні, приказки, прислів’я, збирати зразки природного і декоративного мистецтва – різьбу по дереву, вишивки, килими, писанки, керамічні вироби. На все життя художник зберіг любов до чудових українських пісень, яких знав безліч. У ці роки він малює ряд невеликих кар­тин, породжених образами української народної поезії, які фактично є ілюстраціями до творів українського фольклору. Як у народних піснях, так і в картинах Манастирського, героїв не можна відділити від оточуючої природи. Синій вечір у засніже­ному лісі («Ходи зі мною» – старий селянин у лісі, до якого прийшла смерть з косою), широка привільна річка («Рибалка і русалка»), густі зарості в осінній позолоті («Зраджена») – усе це емоційно пережитий акомпанемент.

Величезне значення для художника мала творчість Т.Г. Шевченка. Безсмертні твори великого поета стали джерелом натхнення для багатьох його робіт: «У ворожки» (інша назва – «Бабусенько, голубонько, скажи мені, ненько…») , «По діброві вітер виє…». Даниною поваги до пам’яті великого українського Кобзаря є портрет Т.Г. Шевченка, виконаний Манастирським у 1912 році.

Істотне місце в творчості Манастирського займала козаць­ка тематика, в образах сміливих, відважних і вільних козаків ху­дожник оспівував волелюбність і мужність рідного народу. Серед них: «В степу» (зображує битву запорожців з польською шляхтою), «Біля вогнища» (декілька козаків відпочива­ють біля вогнища), «Козаки в поході» (втомлений довгий пере­хід по степу), «Біля водопою» (коротка зупинка на шляху), «На кургані» (козак-вершник з довгим списом за плечима нерухомо застиг на могильному кургані), «Прощай, товаришу», «Тяжка втрата», «Козацька школа».

Син трудового народу, Манастирський не міг пройти повз його горе, злидні, тяжку працю. Упродовж 20-30-х років він неодноразово звертається до портретних зображень селян-бідняків, старих людей, чиї зморшки промовляли, як літопис неласкавої долі-мачухи, жебраків з торбою за плечима. У цих портретах відчувається вміння художника бачити за зовнішніми кілками складний і багатий внутрішній світ людини. Характе­рними зразками таких творів можуть бути «Дідусь з Москалів­ні”, «Жебрак».

Але не тільки важке життя бідного селянства привертало художника. Оптиміст по натурі, Манастирський завжди з точністю і творчим піднесенням працював над веселими, часто юмористичними сюжетами. Одним з них є «Два приятелі».

Чи не найбільш значимими творами Манастирського у 30-і роки є «Паламар» і «Запорожець». «Паламар» – це маленьке оповідання про бідного діда, що за мізерну плату виконує обов’язки церковного прислужника.

До війни художник багато працює над ілюстрацією дитячої літератури. Майже половину всіх книжок, що випускалися в се­рії «Дитяча бібліотека» у Львові, оформляв Манастирський. Се­ред них відома «Читанка», ілюстрації до українських казок, до творів Андрія Чайковського («За сестрою»), Даніеля Дефо («Робінзон Крузо»), Олександра Пушкіна («Казка про рибака і риб­ку»), Івана Тургенєва («Записки мисливця»). Коли в середині 1920 року львівське видавництво шкільних книжок вирішило видати для народних шкіл ілюстровану Біб­лію, це завдання доручили львівському маляреві Антонові Манастирському. Вибір не був випадковим, бо, крім своєї творчої діяльності в галузі станкового малярства, митець був відомий як графік-ілюстратор книжок, зокрема популярних дитячих видань. Антон Манастирський проявив себе ще й у монументальній пла­стиці, розмалював низку церков, іконостасів, створив багато окремих ікон, отже, був ознайомлений з біблійними текстами.

Біблія з ілюстраціями Антона Манастирського вийшла у світ 1926 року. До неї митець виконав обкладинку та 53 ілюст­рації. Це було одне з перших комплексних оформлень книжки одним автором від початку й до кінця.

Чергова зміна влади у Львові у 1939 році не дуже істотно впливає на роботу Антона Манастирського. Художник залишається вірним собі – малює те, що йому подобається, що хвилює душу, що серцем сприймає в оточуючому його світі. У 1940 році Манастирського приймають у члени Спілки художників України. Його твори експонуються на обласних ху­дожніх виставках у Львові, а також у Києві, Харкові, Москві.

Але в роки Великої Вітчизняної війни німецькі окупанти  позбавили художника даху над головою, загинуло багато творів майстра.

Повоєнні роки приносять Антону Монастирському народне визнання.

У післявоєнний період географію популярності художника допов­нюють Рига, Таллін, Вільнюс, Одеса, Тернопіль, Донецьк, Ужгород, Краків, Варшава. У 1952 році Львівська державна картинна галерея організовує персональну виставку його творів, на якій було представлено понад 100 живописних і графічних експонатів. Твори Манастирського прикрашають постійну експозицію Київського державного музею українського мистецтва, зберіга­ються в художніх музеях Полтави, Дніпропетровська, Миколає­ві, Коломиї, Тернополя, у львівських музеях – Історичному, Літературно-меморіальному будинку-музеї Івана Франка, музеї Українського мистецтва. А його пейзаж «Село в Галичині» («На Підгір’ю села невеселі…») прикрашає експозицію музею Івана Франка у Канаді.

До кінця своїх днів зберігає Антон Іванович Манастирський добру память і працездатність. Користуючись етюдами свого сина Вітовта Антоновича Манастирського, до речі, теж народного художника Украї­ни, запасом своїх життєвих вражень, він створює ще цілу серію Карпатських пейзажів, історичні картини «У таборі Кармалюка», дві чудові ілюстрації до повісті «Тарас Бульба», жартівливу кар­тину «Ой ходила дівчина бережком», інші картини тієї доби, які реально відображають перетворення, що відбуваються в краї.

Помирає він 15 травня 1969 року, проживши більше, ніж 90 років

Великого майстра пензля давно не має серед живих, але він живе у багатьох своїх картинах, в назві вулиці міста Тернополя, в залі свого імені в Завалівській школі, в памяті своїх учнів.

Сам художник писав: «Все життя я мріяв, щоб думи мої, які я втілював у своїх картинах, були близькі і зрозумілі народові».

Список літератури:

Антон Манастырский: альбом. – К.: Мистецтво, 1980. – 40 с.: ил.

Творчі портрети відомих людей Підгаєччини: [електроний ресурс]. – Режим доступу: http://shkolazavaliv.ucoz.ua/index/tvorchi_portreti_zavalova/0-13

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *