Держава – це сукупність інституцій політичного, адміністративного, воєнного, судового, релігійного й культурного характеру, за допомогою яких здійснюється управління певною територією й населенням, яке проживає на ній. Становлення національної державності українців відбувалося досить складно й упродовж тривалого часу. Однак, незважаючи ні на що, Українська державність укріпилася і має свою давню історію.

Історія державно-правового розвитку на території сучасної України бере свій початок від середини І тис. до н. е. Одними з перших ранніх держав на теренах України, про які є свідчення у писемних джерелах, можна вважати держави кіммерійців, скіфів, сарматів. Про них, зокрема, писав Геродот у своїй «Історії». Також першими державами на українських землях варто вважати грецькі міста- держави й елліністичне Боспорське царство.

Велика Скіфія

У часи раннього Середньовіччя сформувалася могутня держава – Київська Русь, основу якої становили етнічні українські землі. Спроби російських істориків — і царських, і пізніших часів — зобразити Київську державу російською, а Київ — «матерью городов русских» були спробами присвоїти собі чужу державницьку історію, тобто нашу, українську, історію. Невдалим, дещо пом’якшеним, варіантом великодержавної науки є й спроби зобразити Київську Русь так званою колискою трьох братніх народів.

Михайло Грушевський писав: «До тих пір, коли не буде доведено, що в Києві і його околицях в ІХ—ХІІ ст. проживали великоруські племена, котрі перенесли потім форми політичного, суспільного та культурного життя на береги Клязьми та Москви, нам доведеться з простої логічної послідовності вважати ці форми набутком української народності, оскільки ці українські племена ІХ—ХІІ ст. були її безпосередніми предками».

З ІХ ст. по 30-ті роки ХІІІ ст. Київська держава була однією з найбільших і наймогутніших держав Європи.

Київська Русь. Віче

Після Батиєвої навали 40-х років ХІІІ ст. частина земель Київської Русі опинилася під контролем кочової імперії Золотої Орди.

Землі ж нинішньої Правобережної України входили до складу Галицько-Волинської держави або Руського королівства. У ній продовжували розвиватись традиції Українського державотворення. Руське королівство можна вважати наступником Русі Київської.

Королівство Руське

Проте в другій половині ХІV ст. Галицько-Волинська держава припинила своє існування. Землі Руського королівства увійшли до Польського, Угорського королівств, а також Великого князівства Литовського. 1569 року за Люблінською унією відбулося об`єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського. Виникла держава федеративного типу Річ Посполита, тобто Республіка. Саме тоді більшість земель, населених етнічними українцями, увійшли до складу цієї держави як підпорядковані Королівству Польському.

На теренах Наддніпрянщини та Поділля, що були околицями Речі Посполитої, йшло формування нової соціальної спільноти – українського козацтва. Вони витворили військово-політичну структуру – Запорозьку Січ.

Запорозькі вольності

У середині ХVІІ ст. відбулося масове повстання українських козаків під проводом Богдана Хмельницького. Унаслідок цього виникла Гетьманська держава.

Це був другий етап в історичному процесі становлення Української державності — після Київської Русі та Галицько-Волинського королівства.

Під час національно-визвольної боротьби зародилась ідеологія Української національної державності, яку сприйняли не лише козацька старшина і шляхта, а й широкі народні маси. Важливу роль у цьому процесі відіграла й Українська православна церква.

Українська козацька держава — зі своїми центральними та місцевими органами влади, адміністрацією, судами і військом, зі своєю територією (яка, щоправда, не мала чітко визначених кордонів, бо вони іноді змінювалися залежно від зовнішньополітичної ситуації) — за формою правління була демократичною республікою з виборним гетьманом на чолі, унітарною, з демократичним політичним режимом.

Українська козацько-гетьманська держава проіснувала понад сто років — із середини ХVII ст. до кінця ХVIIІ ст. Незважаючи на приєднання до Московської держави у 1653—1654 рр., вона ще тривалий час продовжувала зберігати всі ознаки державності — територію, органи публічної влади, армію, судову систему, право.

Гетьманщина

Проте надалі Московія стала проводити політику обмеження української автономії. Почалося з обмеження компетенції гетьмана, Ради генеральної старшини (генерального уряду) та козацької військової ради. Згодом ліквідовано виборність усіх органів влади і управління в Україні — їх стала фактично призначати російська влада. У 1764 р. ліквідовано остаточно гетьманство, у 1775 р. – Запорозьку Січ. У 1783 р. ліквідовано попередній адміністративно-територіальний устрій України, її право, тоді ж — закріпачено селянство. Російська імперія на той час зміцніла настільки, що не потребувала вже ні окремої України, ні козацького та запорозького війська. Україна стала адміністративно-територіальною частиною Російської імперії, на її територію поширено дію російського законодавства, управлінську систему.

Через чвари, корисливі інтереси політичної еліти, відсутність єдності з народом втрачається українська державність. І спроби гетьманів Івана Виговського, Петра Дорошенка, Івана Мазепи відновити Українську державність зазнали поразки.

Наступний етап національно-визвольної боротьби українського народу за свою державу припадає на 1917—1921 роки. Перша світова війна призвела до падіння Російської та Австро-Угорської імперій і на українських землях спостерігалися бурхливі процеси – «визвольні змагання» або «українська революція». Український народ знову став на шлях свого державного відродження.

У той час Україна пережила різні форми національної державності: Українську Народну Республіку за Центральної Ради, Українську державу — Гетьманат Павла Скоропадського, Українську Народну Республіку за Директорії і Західноукраїнську Народну Республіку, але державну незалежність втримати не змогла.

УНР

У результаті збройної агресії більшовицької Росії за допомоги місцевих більшовиків проти Української Народної Республіки у Харкові 25 грудня 1917 р. було проголошено Українську радянську республіку.

Друга світова війна призвела до нового переформатування українських територій. Більшість із них опинились у складі СРСР і адміністративно входила до складу УРСР. Щоправда за межами УРСР опинилося чимало етнічних українських земель. Так, до складу Російської РФСР увійшли заселені українцями східна частина Донбасу, Кубань (Жовтий і Зелений клини), Вороніжчина, Білгородщина, Стародубщина. До складу Білоруської РСР – Берестейщина, до Молдавської РСР – Придністров`я, де фактично домінувало українське населення. Ці землі, що опинилися за межами УРСР, але входили до складу Радянського Союзу зазнали тотальної русифікації.

Деякі українські етнічні території після Другої світової війни не ввійшли до складу СРСР, а дісталися країнам т. зв. «соціалістичного табору».

Однак 1954 р. до складу УРСР увійшла Кримська область, де українське населення становило незначну частину.

Відновила Україна свою державну незалежність Декларацією про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, а потім Актом проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.

Ця подія поставила крапку на існуванні СРСР. Відбувся загалом мирний монтаж цієї держави. Та все ж імперії мирним шляхом не зникають.

Історія циклічна і сучасні українці знову ведуть національно-визвольну боротьбу за свою державу проти російського агресора. Недарма сто років тому один з лідерів «визвольних змагань» Симон Петлюра писав – чи монархічна Росія, чи комуністична, але суть російської влади не міняється.

Також не міняється суть українців – борців за свободу і незалежність. Обов`язково захистимо свою державу.

Джерела інформації:
Кралюк П.М. Історія України «без брому». Розвиток державності на українських землях / Петро Кралюк ; худож.-офрмлювач О.А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2020. – 424 с. : іл. – (Великий наук. проєкт).
Святоцький О. Українська державність: поняття, основні ознаки, символи, атрибути, витоки та етапи становлення / Олександр Святоцький. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/article/314085

Фотографії з сайтів:
https://www.istpravda.com.ua/columns/2013/02/28/114906/

https://www.schoollife.org.ua/ukrajinska-hetmanska-derzhava/

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1918._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%9D%D0%A0.jpg

https://shackijkraj.com/istoriya/richnytsya-nezalezhnosti-tsikavi-fakty-pro-suchasnu-ukrajinu.html

https://www.facebook.com/cossackswarriors/photos/a.109088814146107/147384193649902/?type=3

https://discover.in.ua/history/plemena-skifiv.html

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2303964-basejn-rosi-dav-ima-kiivskij-rusi.html

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *