Чому Всесвітній день здоров’я відзначають 7 квітня

«Доброго здоров’я!», «На здоров’я!», «Бувайте здорові!» – чи не щодня ми бажаємо всім здоров’я, і скоріше автоматично, хоча кожен з нас розуміє сенс здорового життя.

Недарма ж 7 квітня, щороку, весь світ відзначає Всесвітній день здоров’я. Його було започатковано на честь створення, а точніше – прийняття статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 1948 році. Саме 7 квітня 26 держав-членів ООН ратифікували цей статут.

Ще в середині XIX століття європейські країни, насамперед Фран­ція, виступали з ініціативами обговорення питань охорони здоров’я на міжнародному рівні. В Парижі 23 липня 1851 року було проведено Першу міжнародну санітарну конференцію, на якій країни-учасниці прийняли рішення про створення першої міжнародної нерелігійної організації охорони здоров’я – Між­народного бюро суспільної гігієни. На конференції, яка проходила у Венеції 1892 року, було підписано першу санітарну конвенцію, що регулювала правила морського карантину.

На початку XX століття з розвитком спеціальних медичних знань поширюється співробітництво у медичній та санітарно-гігієніч­ній галузях. У 1902 році у Вашингтоні створюється Міжнародне санітарне бюро; у 1909 р. — Міжнародне бюро суспільної гігієни; у 1923 році – Організація охорони здоров’я Ліги націй. Саме діяльність цієї організації була найефективнішою порівняно з іншими органами. Організація здійс­нювала контроль за розповсюдженням епідемій, публікувала інформацію про стан охорони здоров’я у різних країнах світу, спонсорувала наукові конференції, надавала пряму допомогу урядам багатьох країн.

Після закінчення другої світової війни одним із перших кроків Організації Об’єднаних Націй було створення нової спеціалізованої установи ООН – Всесвітньої організації охо­рони здоров’я. У 1946 році Міжнародна конференція охорони здоров’я, яка проходила у Нью-Йорку, схвалила Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). День набуття чинності Статуту – 7 квітня 1948 року – вважається Днем заснування цієї організації і щорічно відзначається як Всесвітній день здоров’я.

У Статуті зафіксовано, що головною метою ВООЗ є «досягнення всіма народами якомога вищого рівня здоров’я», при цьому сам термін «здоров’я» визначається як «стан повного фізичного, духовного та соціального добробуту, а не тільки відсутність хвороб та фізичних дефектів». Підкреслювалося, що «уряди несуть відповідальність за здоров’я своїх народів, і ця відповідальність потребує вживання відповідних заходів со­ціального характеру та в галузі охорони здоров’я».

ВООЗ допомагає країнам зміцнювати їхні системи охорони здоров’я, сприяє проведенню досліджень, необхідних для ро­зробки відповідних технологій, що стосуються всіх аспектів охорони здоров’я, надає консультації урядам з питань планування си­стеми охорони здоров’я, виконує великі програми досліджень хвороби серця, залежності від наркотичних речовин, онколо­гічних захворювань.

У 80-х роках ВООЗ стала провідною організацією по боротьбі із СНІДом (синдром набутого імунодефіциту). Здійснює Міжнародну програму з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Членами ВООЗ є 194 країни. Керівний орган – Всесвітня асамблея охорони здо­ров’я, де представлені всі держави-члени організації. Асамб­лею скликають щороку для розгляду роботи організації та прийняття рішень відносно політики, програми та бюджету.

Штаб-квартира ВООЗ знаходиться у Женеві (Швейцарія).

Україна – член ВООЗ з 1948 року (3 квітня 1948 року приєдналась до Статуту організації). 1950-1991 роки – період неактивного членства України у цій організації. Поновила своє членство в 1992 році. У Києві функціонує Представництво ВООЗ в Україні.

Співробітництво України з ВООЗ здійснюється переважно через Європейське регіональне бюро (ЄРБ) згідно з рамковими дворічними угодами, що укладаються між Україною та ЄРБ. В угодах визначаються пріоритетні напрямки співробітництва, на які скеровуються кошти, що виділяються з основного бюджету ВООЗ на підтримку заходів на рівні країни.

Джерела інформації:

  1. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). – Режим доступу : https://geneva.mfa.gov.ua/posolstvo/2612-who. – 2012. – 16 жовтня. – Мова укр. – Перевірено – 07.04.2023.
  2. 46. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). – Режим доступу : http://kimo.univ.kiev.ua/MOrg/42.htm. – Мова укр. – Перевірено – 07.04.2023.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *